Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik

Okładka książki

Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie wielu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Autorami przewodnika są uznani praktycy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy reprezentujący sektor bankowy i maklerski, prawnicy z polskich kancelarii oraz specjaliści z doświadczeniem w organach nadzoru (Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego).

Książka jest przeznaczona dla instytucji zobowiązanych do stosowania nowej ustawy, w tym: banków, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, kancelarii radcowskich i adwokackich, księgowych, notariuszy, doradców podatkowych. Będzie również przydatna sędziom, prokuratorom oraz pracownikom organów państwowych (KAS, KNF, urzędy celno-skarbowe) mających uprawnienia kontrolne w omawianym obszarze.

Istotnym uzupełnieniem publikacji są wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach prezentowanych procedur dostępne na stronie internetowej.

Spis treści do pobrania: PDF

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.