Strona główna » O autorach

O autorach

Wojciech Kapica – ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był głównym prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowo powstającego europejskiego banku. Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych, reprezentował podmioty w postępowaniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, maltańskim organem nadzorczym, a także w postępowaniach karnych. Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Michał Ćwiakowski – ekspert w zakresie regulacji rynków finansowych, a także ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w projektach implementacyjnych, jak również bieżącym doradztwie dla podmiotów sektora finansowego w obszarze prawa zarówno publicznego, jak i prywatnego. Obok AML IV, prowadził i uczestniczył w projektach dot. PSD 2, ZŁK, rekomendacji H i RODO. W zakresie AML IV pracował dla banków, TFI, firm inwestycyjnych i instytucji płatniczych. Doradzał przy implementacji nowych produktów do oferty instytucji finansowych. Doświadczenie praktyczne zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, a także jako wewnętrzny prawnik w czołowych polskich bankach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Maciej Gawroński – od lat uznawany za jednego z najlepszych w Polsce ekspertów prawa nowoczesnych technologii. Jako konsultant Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie: Europejska Rada Ochrony Danych) i ekspert Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych zaproponował rozwiązania, które znalazły się w RODO. Wykłada prawo nowoczesnych technologii w Szkole Głównej Handlowej i prawo ochrony danych osobowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu własności intelektualnej, cloud computingu, ochrony danych, cyberbezpieczeństwa, big data, prawa bankowego. Redaktor naukowy bestsellerowego „RODO. Przewodnik ze wzorami” (Warszawa 2018) oraz publikacji „Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami” (Warszawa 2018); współautor treści systemu informacji prawnej LEX Ochrona Danych Osobowych, list kontrolnych LEX Compliance RODO, Actuality.pl; pomysłodawca programu Good Data Protection System.

Joanna Grynfelder – praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao SA, monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Założycielka www.forumcompliance.com, strony o standardach zarządzania ryzykiem oraz zmianach regulacyjnych. Prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej czy Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. Współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Wojciech Ługowski – radca prawny, partner w kancelarii Brillaw Mikulski & Partnerzy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w uznanych polskich kancelariach. Specjalista łączący doradztwo prawne z biznesowym ujęciem problematyki. Doradza przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu modeli funkcjonowania przedsiębiorstw lub wyodrębnionych linii biznesowych, w tym bezpieczeństwa regulacyjnego i compliance instytucji finansowych. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w prasie branżowej, prelegent na konferencjach, szkoleniowiec. Wykształcenie prawnicze zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, a prawno-ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej.

Radosław Obczyński – kierownik Zespołu ds. Regulacji i Jakości w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Departamentu Zgodności Banku Polska Kasa Opieki SA. Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Były przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Andrzej Otto – od 23 lat zawodowo związany z rynkiem finansowym. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Trener i autor szkoleń związanych z tą problematyką. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy z ramienia Izby Domów Maklerskich. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia) oraz studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).

Elwira Patsiotos – ekspert i praktyk w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. – Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do 22.02.2016 r. W ciągu następnych ponad dwóch lat, do końca czerwca 2018 r., prowadziła postępowanie licencyjne w obszarze AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego, które zakończyło się uzyskaniem licencji bankowej. Obecnie prowadzi projekt FinTech we współpracy z ekspertami z innych krajów europejskich. Od 2009 r. uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach jako prelegentka i panelistka; odbiorcami szkoleń i warsztatów były instytucje finansowe, organy ścigania, w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA.

Dr Beata Paxford – adwokat zajmujący się zagadnieniami prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i consumer finance. Jest autorką m.in. komentarza do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Warszawa 2018) oraz współautorką m.in. komentarza do ustawy – Prawo bankowe pod red. prof. dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz (Warszawa 2013), monografii pod red. dr. hab. W. Góralczyka „Problemy współczesnej bankowości” (Warszawa 2014), monografii pod red. dr. hab. A. Szplita „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania” (Warszawa 2016), monografii pod red. dr hab. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej „Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych” (Warszawa 2017). Przewodniczy Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Zuzanna Piotrowska – specjalizuje się w regulacjach sektora finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML IV), usług płatniczych (PSD II) oraz instrumentów finansowych (MIFID II). Pracowała w towarzystwie ubezpieczeniowym oraz w kancelarii obsługującej towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obecnie pracuje w kancelarii, gdzie zajmuje się prawem finansowym. Współautorka publikacji „RODO. Przewodnik ze wzorami” (Warszawa 2018). Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakub Stolarczyk – posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie zdobyte w branży usług finansowych na stanowiskach kierowniczych w firmach inwestycyjnych i instytucjach kredytowych, początkowo w jednostkach biznesowych, z czasem zmieniając profil na compliance oraz kontrolę wewnętrzną. Od roku 2017 członek grupy konsultacyjnej przy ESMA (Investor Protection and Intermediaries Standing Committee). Członek Komitetu Etyki przy Izbie Domów Maklerskich. Uczestniczył z ramienia Izby Domów Maklerskich w spotkaniach m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.